№ 1(7)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського уінверситету імені Бориса Грінченка (протокол від 31 травня 2017 року №8)

Зміст

Соціальна робота та соціальна педагогіка

Соціальна активність як чинник суспільного розвитку PDF
Олена Шафран
Особливості прояву соціальної активності майбутніх журналістів PDF
Вікторія Вадимівна Трибуль
Організація соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні PDF
Дар'я Віталіївна Трахова

Психологія

Розвиток міжособистісних взаємин у молодших школярів PDF
Вікторія Вікторівна Сімонова
Психологічні особливості соціалізації дітей молодшого та середнього шкільного віку з розлучених сімей PDF
Ірина Сергіївна Козаченко
Лідерські компетенції як навички фахівця ХХІ століття PDF
Катерина Юріївна Мулявка
Самоменеджмент учнівської молоді PDF
Тетяна Петрівна Бондарчук
Булінг у шкільному середовищі PDF
Марія Владиславівна Моруга
Співвідношення психологічного благополуччя та стилів ідентичності у осіб юнацького віку PDF
Оксана Миколаївна Серпутько
Превенція фрустрованості особистості у професійному колективі PDF
Анна Oлександрівна Стусь
Ціннісні аспекти суб'єктивного благополуччя словаків та українців PDF
Алла Oлександрівна Плотнікова
Проблема харасменту в організації PDF
Аліна Сергіївна Компанець
Діагностика тривожності молодших школярів з розладами аутичного спектру PDF
Валерія Андріївна Костецька
Соціально-психологічна допомога особам із зайвою вагою PDF
Тетяна Oлександрівна Велика
Рoзвитoк емoцiйнoгo iнтелекту у прoфесiйнoму станoвленнi студентiв PDF
Тетяна Oлександрівна Малежик
Особливості ситуативної самоактуалізації студентів-психологів PDF
Наталія Сергіївна Толпигіна
Взаємозв’язок рівня тривожності та адаптаційного потенціалу студентів–психологів PDF
Ірина В'ячеславівна Півторак
Лояльність працівника в організації PDF
Вікторія Геннадіївна Сидорова
Співвідношення віктимності та адаптаційного потенціалу студентської молоді PDF
Юлія Віталіївна Плахотя
Взаємозв’язок життєстійкості з академічною успішністю PDF
Любов Володимирівна Шинкарьова, Анна Іванівна Овдієнко
Психологічна компетентність фітнес-тренера PDF
Валерія Oлександрівна Коваленко
Уявлення про сімейні стосунки у жінок з різною тривалістю подружнього життя PDF
Ольга Борисівна Глузд
Особливості батьківських установок у молодих жінок PDF
Анна Володимирівна Беляєва
Теорія розв’язання винахідницьких завдань як засіб розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку PDF
Марія Вікторівна Кот

Спеціальна освіта

Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дорослих, які перенесли інсульт в Україні та США: компаративний аналіз PDF
Станіслав Вадимович Беляк
Формування емпатії у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ііі-го рівня засобами театралізованої діяльності PDF
Марина Миколаївна Єршова
Формування зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами казки PDF
Іванна Романівна Куца
Стан сформованості уваги у дітей молодшого шкільного віку з дисграфією PDF
Світлана Сергіївна Попович
Оволодіння навичкою грамотного письма дітьми з тяжкими порушеннями мовлення молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання PDF
Юлія Сергіївна Мішина

Природничі науки

Використання лазерного випромінювання у медицині PDF
Юліана Oлександрівна Смолен
Статистичний аналіз вірогідності впливу тіотриазоліну за умов токсичної дії нанохрому цитрату PDF
Олег Сергійович Лунік