№ 1

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 1 від 10 вересня 2014 року)

Зміст

Соціальна педагогіка

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В ВНЗ 1 ТА 2 СТУПЕНЮ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Юлія Сергіївна Прудковських

Соціальна робота та соціальна педагогіка

ІНФОРМАЦІЙНІ АКЦІЇ ТА КАМПАНІЇ В РОБОТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Олександр Володимирович Троценко

Практична психологія

РЕПЕРТУАРИ ЖИТТЄВИХ РОЛЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ PDF
Олександр Римович Рафіков

Спеціальна освіта

«ХРОНОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ» ХВОРИХ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ PDF
Каріна Oлександрівна Салата
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З ДЦП PDF
Анна Михайлівна Бондар
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ PDF
Юлія Сергіївна Мішина