№ 2(6)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського уінверситету імені Бориса Грінченка (протокол від 14 грудня 2016 року №3)

Зміст

Соціальна робота та соціальна педагогіка

Формування екологічної культури старшокласників у позанавчальній діяльності PDF
Анна Вікторівна Резніченко
Роль соціального працівника у підтримці умов життєдіяльності сім’ї, яка потрапила в складні життєві обставини PDF
Галина Петрівна Савон
Попередження сексуальної експлуатації дітей PDF
Ірина Ігорівна Раделицька
Формування сексуальної культури підлітків як спосіб запобігання негативних явищ у суспільстві PDF
Анастасія Андріївна Паламарчук

Психологія

Психологічні особливості формування професійної ідентичності у майбутніх психологів та юристів PDF
Тетяна Віталіївна Ващенко
Психологічні характеристики структури та функцій етнічної свідомості PDF
Наталія Терентіївна Олійник
Сімейні настанови сучасної молоді PDF
Анна Іванівна Овдієнко, Любов Володимирівна Шинкарьова
Стереотипи соціального сприйняття графічних репрезентацій користувачами соціальних мереж PDF
Михайло Євгенійович Паламарчук

Спеціальна освіта

Формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку в процесі використання педагогічної технології «Лялька як персона» в освітньому просторі ДНЗ PDF
Царенко Юлія Олександрівна
Активізація мовленнєворухового аналізатора як фактор формування і удосконалення усного мовлення у дітей із порушеннями мовленнєвої функції PDF
Альона Євгеніївна Поджара
Розвиток уяви учнів з розумовою відсталістю в умовах загальноосвітніх закладів VIII типу PDF
Ольга Вікторівна Дяченко
Особливості мовлення та корекція дислалії у дітей з інтелектуальною недостатністю та порушеннями слуху PDF
Олександра Олегівна Євтушенко
Сексуальне здоров'я дітей з порушеннями психофізичного розвитку як психолого-педагогічний феномен PDF
Анастасія Oлександрівна Криворотько

Освіта

Начальные этапы работы по освоению народно-певческого репертуара PDF (РОС.)
А. Н. Черкасова