№1 (5)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол від 25.05.2016р. №9)

Зміст

Соціальна робота та соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна робота неурядових організацій україни з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування PDF
Ірина Ігорівна Дунасі

Психологія

Культуральні аспекти психологічного благополуччя студентської молоді PDF
Катерина Юріївна Беліченко
Соціально-психологічні особливості агресивної поведінки студентів PDF
Наталія Вікторівна Паламарчук
Психологічні детермінанти феномену віктимності PDF
Євгенія Oлександрівна Тинко
Вплив ґендеру на особливості менеджменту в органах центральної влади PDF
Святослава Борисівна Федорець
Імідж студентського лідера очима студентів PDF
Михайло Євгенійович Паламарчук
Архетип страждання в колективному несвідомому українців PDF
Тетяна Oлексіївна Лимар
Динаміка кар’єрних орієнтацій майбутніх психологів PDF
Анна Андріївна Гойко
Особливості мотивації і ставлення до навчання старшокласників та студентів PDF
Альона Михайлівна Скуріхіна
Емоційний інтелект як чинник професійного становлення студентів соціономічних напрямів підготовки PDF
Юлія Ігорівна Пантюхіна
Вплив емоцiйного iнтелекту на ефективнiсть гри у гравцiв DOTA 2 PDF
Віталій Ярославович Зубков

Спеціальна освіта

Специфіка стану сформованості сюжетно-рольової гри у дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами в різних типах груп дошкільного навчального закладу PDF
Марія Сергіївна Бєляєва
Формування часових уявлень у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку PDF
Марина Володимирівна Івченко
Особливості формування лексичного складу мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення PDF
Марія Григорівна Синельник
Особливості сформовансті зв’язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення PDF
Марина Вікторівна Шкоденко
Формування уявлень про величину у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення PDF
Анастасія Юріївна Телендій
Формування рухових умінь і навичок з ходьби у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення засобами рухливої гри PDF
Анастасія Василівна Ходаківська
Особливості формування уявлень про форму предметів у дітей середнього дошкільного віку із знм PDF
Каріна Oлександрівна Салата
Психолого-педагогічні умови готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення PDF
Уляна Вікторівна Мамчур