№ 2 (4)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол від 23 грудня 2015р. №4)

Зміст

Соціальна робота та соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна робота з формування навичок безпечного спілкування учнівської молоді в соціальних мережах PDF
Катерина Oлександрівна Романенко
Залучення лідерів-волонтерів до програм профілактики вживання наркотиків в умовах професійно-технічного навчального закладу PDF
Юлія Миколаївна Рогозна
Сутність соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах PDF
Олена Валентинівна Файдюк

Психологія

Психологічні особливості творчого мислення військових програмістів PDF
Дарія Миколаївна Головко
Особливості мотиваційної сфери сучасних підлітків щодо тютюнопаління PDF
Михайло Євгенійович Паламарчук
Теоретичні засади дослідження динаміки національної самосвідомості українців PDF
Анна Oлександрівна Стусь
Динаміка розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки PDF
Тетяна Анатоліївна Лигомина
Особливості уявлень чоловіків і жінок про ідеал подружнього партнера PDF
Юлія Ігорівна Пантюхіна
Особливості психодіагностики дітей різного віку PDF
Тетяна Володимирівна Рядченко
Психологічний зміст у академічній культурі очима студентів PDF
Наталія Вікторівна Паламарчук
Особливості особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку та її профілактика PDF
Анастасія Oлександрівна Безима
Особливості психологічного впливу реклами на емоційну сферу підліка PDF
Лілія Вікторівна Дубова

Психофізіологія

Вплив рівнів тривожності на пізнавальну діяльність студентів PDF
Михайло Євгенійович Паламарчук, Людмила Сергіївна Сердюк

Освіта

Навчальна практика студентів-психологів: стан, проблеми і перспективи PDF
Альона Михайлівна Скуріхіна
Констатувальний експеримент: ознаки, можливості та проблеми проведення PDF
Ольга Леонідівна Лук'янець, Тетяна Леонідівна Лук'янець