Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2019 р.

Рекомендовано до публікації:

Кафедрою практичної психології (протокол № 1 від 28.01.2019 р.) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Практична психологія»;

Кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології (протокол № 1 від 30.01.2019 р.) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Психологія»;

Кафедрою спеціальної освіти, корекційної та інклюзивної освіти (протокол № 2 від 13.02.2019 р.) – спеціальність «Спеціальна освіта (логопедія)», освітня програма «Логопедія»;

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол № 2 від 13.02.2019 р.) спеціальності «Соціальна робота», освітні програми «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».

Зміст

Спецвипуск

Спецвипуск
Спецвипуск -
PDF