Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2017р.

Рекомендовано до публікації:

Кафедрою практичної психології (протокол від 08.11.2017р. №4) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Практична психологія»;

Кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології (протокол від 28.11.2017р. №5) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Психологія»;

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол від 08.11.2017р. №11) спеціальності «Соціальна робота», освітні програми «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка»;

Кафедрою спеціальної освіти, корекційної та інклюзивної освіти (протокол від 22.11.2017р. №5) – спеціальність «Спеціальна освіта (логопедія)».

Зміст

Спецвипуск

Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2017р.
Спецвипуск O. Наукові здобутки студнтів Інституту людини
PDF