Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2017р.

Рекомендовано до публікації:

Кафедрою практичної психології (протокол від 23.12.2016р. №5) – спеціальність «Практична психологія»;

Кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології (протокол від 28.12.2016р. №5) – спеціальність «Психологія»;

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол від 28 грудня 2016р. №13) спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота»;

Кафедрою спеціальної освіти, корекційної та інклюзивної освіти (протокол від 30.11.2016р. №8) – спеціальність «Корекційна освіта (логопедія)»

Зміст

Спецвипуск

Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2017р.
Спецвипуск Наукові здобутки студентів Інституту людини
PDF