Архіви


2020

Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за другим (магістерьким) рівнем вищої освіти

Рекомендовано до публікації:

Кафедрою практичної психології (протокол №12 від 24.12.2019 р.) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Практична психологія»;

Кафедрою психології особистості та соціальних практик психології (протокол №13 від 23.12.2019 р.) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Екстремальна та кризова психологія»;

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол №17 від 23.12.2019 р.) спеціальності «Соціальна робота», освітні програми «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Моніторинг і оцінка освітніх програм»;

Кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти (протокол №19 від 18.12.2019 р.) – спеціальність «Спеціальна освіта», освітня програма «Логопедія».

2019

Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2019 р.

Рекомендовано до публікації:

Кафедрою практичної психології (протокол № 1 від 28.01.2019 р.) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Практична психологія»;

Кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології (протокол № 1 від 30.01.2019 р.) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Психологія»;

Кафедрою спеціальної освіти, корекційної та інклюзивної освіти (протокол № 2 від 13.02.2019 р.) – спеціальність «Спеціальна освіта (логопедія)», освітня програма «Логопедія»;

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол № 2 від 13.02.2019 р.) спеціальності «Соціальна робота», освітні програми «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».

2018


2017

Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2017р.

Рекомендовано до публікації:

Кафедрою практичної психології (протокол від 08.11.2017р. №4) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Практична психологія»;

Кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології (протокол від 28.11.2017р. №5) – спеціальність «Психологія», освітня програма «Психологія»;

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол від 08.11.2017р. №11) спеціальності «Соціальна робота», освітні програми «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка»;

Кафедрою спеціальної освіти, корекційної та інклюзивної освіти (протокол від 22.11.2017р. №5) – спеціальність «Спеціальна освіта (логопедія)».

№ 1(7)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського уінверситету імені Бориса Грінченка (протокол від 31 травня 2017 року №8)

Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2017р.

Рекомендовано до публікації:

Кафедрою практичної психології (протокол від 23.12.2016р. №5) – спеціальність «Практична психологія»;

Кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології (протокол від 28.12.2016р. №5) – спеціальність «Психологія»;

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол від 28 грудня 2016р. №13) спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота»;

Кафедрою спеціальної освіти, корекційної та інклюзивної освіти (протокол від 30.11.2016р. №8) – спеціальність «Корекційна освіта (логопедія)»


2016

№ 2(6)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського уінверситету імені Бориса Грінченка (протокол від 14 грудня 2016 року №3)

№1 (5)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол від 25.05.2016р. №9)

2015

№ 2 (4)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол від 23 грудня 2015р. №4)

№ 1 (3)

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №8 від 21 травня 2015 року)

2014

№ 1

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 1 від 10 вересня 2014 року)

№ 2

Затверджено Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 4 від 17.12.2014р.)

1 - 13 з 13 результатів