Наукові здобутки студентів Інституту людини

Редакційний штат:

  • Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи (заступник головного редактора);
  • Павлюк Роман Олександрович, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини (заступник головного редактора);
  • Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології;
  • Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології;
  • Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
  • Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти;
  • Попова Альона Олексіївна, аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, голова Ради Молодих Вчених Інституту людини.

Вимоги до оформлення статей

Індексується Google Scholar